សម្ភាសន៍ ៖ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១០ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២៣      ម៉ៅ សំណាង
ចែករំលែក
Views: 48
1

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។ ឯកឧត្តម ស្រ៊ិន ពុទ្ធី ទីប្រឹក្សាក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ បានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចការមួយចំនួនដែលក្រសួងបានអនុវត្ត ព្រមទាំងជំរុញវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកឱ្យកាន់តែប្រសើរ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជនបទ ។ សូមទស្សនាលម្អិតខាងក្រោម !!

អត្ថបទពេញនិយម