សម្ភាសន៍ ៖ តើការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ បានជួយអ្វីខ្លះដល់ការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ?

ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១០ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២៣      ម៉ៅ សំណាង
ចែករំលែក
Views: 29
1

ឯកឧត្តម ស្រ៊ិន ពុទ្ធី ទីប្រឹក្សាក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ បានបញ្ជាក់ថា ទឹកស្អាតជាមូលដ្ឋានសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបម្រើដល់ការរស់នៅ រាប់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ សហគមន៍ និងសង្គមជាតិ ។ សូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិត !!!

 

អត្ថបទពេញនិយម
អត្ថបទដែលទាក់ទង